NOUA LISTĂ DE DISPOZITIVE MEDICALE

13 aprilie 2022

În atenția persoanelor cu dizabilități!

Deoarece suntem foarte puțin spre deloc informați cu privire la drepturile pe care le au copii, dar mai ales adulții cu dizabilități si mai ales fiindcă am sesizat că nici cei în măsură să ne ajute și să ne informeze (asistența socială, medici specialiști etc) nu sunt informați, vin cu aceasta postare prin care aduc la cunoștința faptul că există un proiect prin care anumite persoane cu dizabilități pot beneficia de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces in valoare de maxim 23.000 lei.

Aceste persoane trebuie să îndeplinească câteva condiții:

– să dețină certificat de încadrare într-un grad de handicap

– să aibă vârsta cuprinsă între 30 de ani și vârsta de pensionare

– să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani și urmează o formă de învățământ sau de calificare

– care nu beneficiază de pensie de invaliditate de grad I sau II (pot beneficia de pensie de invaliditate de grad III)

– care nu sunt angajați și pot lucra (se pot înscrie în evidențele AJOFM județean ca, șomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă).

Dintre dispozitivele care pot fi achiziționate:

– cititoare și bastoane inteligente pentru nevăzători

– proteze pentru membrele superioare și inferioare

– fotolii rulante, elevatoare

– proteze audio

– diverse instrumente ajutătoare pentru scriere sau desen

Lista completa a acestor dispozitive o găsiți pe acest link

Lista furnizorilor înscriși precum și prețurile dispozitivelor le găsiți pe acest link

Aceste persoane își păstrează dreptul de pensie de invaliditate grad III sau indemnizația de handicap și trebuie să se înscrie în evidența agenției de ocupare de pe raza de domiciliu iar apoi vor primi indicații cu privire la întocmirea dosarului pentru obținerea voucherului.

Pașii sunt foarte simplii, dar mulți nu îndrăznim din cauza ușilor închise în nas de către cei ce ar fi în măsură să ne ușureze munca și nu să ne umilească.


Un nou instrument pentru promovarea drepturilor utilizatorilor de scaune rulante

18 iulie 2021

Persoanele cu dizabilități au la îndemână, din luna iunie, un instrument care îi ajută să-și cunoască mai bine drepturile. Este vorba despre un „Ghid pentru drepturile persoanelor cu dizabilități utilizatoare de scaune rulante” în care se regăsesc informații utile despre drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii și modul prin care acestea pot fi accesate.O secțiune importantă a Ghidului se referă la dreptul la mobilitate. În această secțiune pot fi regăsite informații despre ce înseamnă un scaun rulant potrivit și pașii necesari pentru obținerea acestuia. De asemenea, oamenii pot afla ce înseamnă un mediu accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă și cum pot contribui la crearea unui mediu mai prietenos și incluziv dacă semnalează problemele de accesibilitate cu care se confruntă în viața de zi cu zi, către instituțiile care au atribuții în acest domeniu.

Ghidul privind drepturile poate fi accesat în variantă electronică pe link-ul https://motivation.ro/abilitatile-si-drepturile-conteaza/.

Din luna iunie acesta este oferit în format tipărit tuturor participanților la caravana de mobilitate și sănătate în scaun rulant organizată de Fundația Motivation România în 15 localități din țară, în cadrul proiectului „Advocacy pentru accesul în comunitate pentru utilizatorii de scaun rulant”.

Proiectul „Advocacy pentru accesul în comunitate al utilizatorilor de scaun rulant” este implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Asociația Segoia, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Programul Active Citizens Fund România             
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.                 
Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Motivation România
Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi, de la evaluare și echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare activă și instruire pentru viață independentă alături de un instructor în scaun rulant, consultanță pentru accesibilizarea spațiilor și sport adaptat. Până în prezent, Motivation a redat libertatea de mișcare și speranța într-o viață împlinită pentru mai mult de 25.000 de persoane cu dizabilități din România. Mai multe informații pe www.motivation.ro.


REPREZENTAȚII LEGALI AI ADULȚILOR CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT SUNT SCUTIȚI DE IMPOZIT

6 mai 2018

Consiliul Național al Dizabilității din România mulțumește senatorului Ioan Narcis Chisăliță pentru colaborarea în sprijinul persoanelor cu handicap.

Ioan Narcis Chisăliță a preluat propunerea legislativă a Consiliului Național al Dizabilității de modificare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Propunerea legislativă a avut ca obiect înlăturarea discriminării între aparținătorii legali ai persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat, persoanele adulte cu handicap care au în proprietate clădirea de domiciliu sau un autoturism și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat.

Prin această propunere se acordă sprijin aparținătorilor legali ai persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat care, deși au același domiciliu cu persoana adultă cu handicap pe care o îngrijesc, nu puteau beneficia de prevederile Codului Fiscal.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat azi, 18.04.2018, proiectul de lege potrivit căruia sunt scutiți de plata impozitului pe clădirea de domiciliu, pe terenul aferent acestuia și pentru un mijloc de transport reprezentanții legali ai adulților cu handicap grav sau accentuat.

Proiectul pentru modificarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal a fost adoptat cu 247 de voturi „pentru” și două abțineri.

Proiectul de lege prevede că se acordă scutiri de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, „aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate”.

Aceleași categorii de persoane beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe terenul aferent domiciliului.

„Se acordă scutiri de la plata impozitului pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului”, mai stipulează proiectul.

Camera Deputaților este for decizional pentru această inițiativa legislativă, care a fost adoptată și de Senat.

Articol preluat de pe Jurnal Social


NOI FACILITĂȚI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

30 iunie 2017

“Am corectat prin această Ordonanță de Urgență foarte multe nedreptăți și inechități care erau în legea 448/2006 și urmează să revenim asupra ei cu celelalte măsuri care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, referitoare la creșterea cuantumului pentru prestațiile sociale ale persoanelor cu handicap în momentul în care vom crește cuantumul și pentru pensia socială minimă”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale în ședința de Guvern de astăzi.

La propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul României a aprobat, astăzi, un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.

• Copiii cu handicap grav nu vor mai fi puşi pe drumuri la comisiile de evaluare

Copiii cu handicap grav care beneficiază de îngrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmând să fie valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Măsura a fost adoptată în contextul în care mass-media a relatat, de-a lungul timpului, în repetate rânduri, despre cozile care se formau la comisiile de evaluare și condițiile în care copiii cu handicap grav și însoțitorii acestora erau nevoiți să aștepte ore sau chiar zile în șir pentru reînnoirea certificatului de handicap.

• Debirocratizare şi mai puţine drumuri la ghişeu

Persoanele cu dizabilități vor primi din oficiu prestația socială și nu vor mai fi obligate să depună o cerere în acest sens.
Această hotărâre s-a adoptat deoarece s-a constatat că nu toate persoanele cu dizabilități știau că trebuie să depună o cerere specială pentru a primi prestația socială, după obținerea certificatului cu handicap.

Noile prevederi stabilesc faptul că prestația socială se acordă automat, după obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap, nemaifiind necesară depunerea unei cereri, așa cum prevedea varianta veche a legii.
Nu în ultimul rând, măsura este una de debirocratizare, astfel încât să se evite drumurile inutile și cozile la ghișee.

• Scutirea persoanelor cu handicap grav psihic și mintal de la plata contribuției datorate în centrele rezidențiale

Mai precis, 5.150 de persoane cu handicap grav psihic și mintal vor beneficia de scutire la plata contribuției datorate pentru adulții cu handicap din centrele rezidențiale.
Măsura a fost adoptată pentru a nu vulnerabiliza și mai mult această categorie socială, respectiv membrii familiilor persoanelor cu handicap psihic și mintal, care, în prezent, suportă plata contribuției în centrele rezidențiale.

• Sprijin pentru familiile adulților cu handicap asistați în centrele rezidențiale

În prezent, obligația de întreținere pentru adulții cu handicap asistați în centre se întinde până la frați și surori, rudele în linie dreaptă, soț și soție.
Modificarea adusă prin actul normativ a restrâns această obligație la soț și soție, părinți pentru copii și copii pentru părinți.
Decizia a fost luată întrucât, în practică, s-au înregistrat cazuri în care rude de gradul patru ale bolnavilor au ajuns să fie executate silit pentru neplata acestei contribuții.

• Servicii sociale cât mai aproape de persoanele cu dizabilități

O altă prevedere importantă a ordonanței de urgență adoptate astăzi are în vedere crearea de oportunități de dezvoltare de servicii sociale de tip rezidențial (centre de zi, centre respiro și locuințe protejate) și pentru autoritățile locale, respectiv consiliile locale, cu scopul precis de a le aduce cât mai aproape de cetățean.

Legea actuală permitea doar direcțiilor generale de asistență socială și protecția copiilor (DGASPC) să deschidă astfel de servicii publice, nu și autorităților locale.
Menționăm că o astfel de prevedere creează o oportunitate pentru primării, și nu obligația de a înființa servicii.
• Recunoașterea oficială a limbajului mimico-gestual

Limbajul mimico-gestual va fi recunoscut oficial ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu handicap auditiv.
Spre exemplu, persoanele cu deficiențe de auz vor putea beneficia de un interpret mimico-gestual la susținerea examenului de bacalaureat, în contextul în care s-a constatat o rată foarte mică de promovare a acestuia, de către persoanele din această categorie, și anume de sub 1%.
În același timp, măsura are menirea de unificare a limbajului mimico-gestual, în condițiile în care, în practică, s-a constatat existența mai multor regionalisme.

Articol preluat de pe jurnal-social.ro


FACILITĂȚI FISCALE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

6 aprilie 2016

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Standarde de viată și de protecție socială adecvate

1. Statele Părți recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru ele şi familiile lor, inclusiv la alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvate şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova exercitarea acestui drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate.

2. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova respectarea acestui drept, inclusiv măsuri pentru:

(a) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la servicii de apă potabilă şi a asigura accesul la servicii adecvate şi accesibile ca preţ, la dispozitive şi alte tipuri de asistenţă pentru nevoile aferente dizabilităţii;
(b) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi, în special al femeilor, fetelor şi al persoanelor vârstnice cu dizabilităţi, la programe de protecţie socială şi de diminuare a sărăciei;
(c) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor lor care trăiesc în sărăcie, la asistenţă financiară din partea statului, pentru cheltuieli legate de dizabilităţi, inclusiv formare, consiliere, asistenţă financiară şi servicii de îngrijire temporară adecvate;
(d) A asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la programele publice de locuinţe;
(e) A asigura accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la programele de pensionare şi la beneficiile aferente.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -Facilităţi:
-art 26
b)scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
(modificat prin art. 456 din Codul fiscal 2016 – nu se datorează impozit/taxă pe: clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate și art. 464 – nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate).

Acte necesare pentru scutirea de impozit pe clădire și terenul aferent acesteia – pentru persoanele cu handicap se depun la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale
Documente necesare:
– cerere scrisă
– copie BI/CI
– copie certificat de casatorie (dupa caz)
– copie certificat de handicap + original pt. autentificare

c)scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului ( modificat prin art 469 din Codul fiscal 2016 -nu se datorează impozitul pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului).

d)scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora ( modificat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal -ultima actualizare : Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015, art. 60)

e)scutire de la plata taxei hoteliere.

– pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să facă dovada cu actul de identitate şi documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. (Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 16)

-art.27 alin 1 – persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinţii care au în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice la bugetele direcţiilor generale de asistenta sociala şi protecţia copilului judeţene,respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plata a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.
Pentru contractarea creditului se depun la Direcţia Generala de Asistenţă socială şi protecţia Copilului judetene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat urmatoarele documente:
•a) cerere;
•b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
•c) copie de pe documentul de identitate;
•d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de astfel de credite;
•e) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica la DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
•f) copie de pe hotârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul
– în urma analizării documentelor depuse, DGASPC eliberează solicitantului o adeverință privind acordul plătii dobânzii la creditul obţinut în temeiul prevederilor art. 27 din lege;
– după obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului;
– în urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, DGASPC va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare ;
– graficul de rambursare a creditului se depune la DGASPC ori de câte ori acesta suportă modificări plăţile efectuându-se în baza ultimului grafic de rambursare depus;
– în situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.

-art.28 alin1- persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare (modificat prin Legea nr.193/2015 alin 1-persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, ( rovinieta) prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirea prevăzută la se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1).

Pentru obţinerea rovinietei, trebuie depusă o cerere, împreună cu copii după următoarele documente: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; actul de identitate şi certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului. Acestea vor fi depuse la primăria din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Cererile depuse la primării sunt centralizate şi apoi trimise, până în data de 10 a lunii următoare, către DGASPC. Cererile sunt direcţionate către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), instituţie care eliberează rovinietele solicitate.

Între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A se încheie anual convenţii tripartite

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A, în temeiul convenţiilor tripartite care se încheie anual între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.(Normă metodologică din 14/03/2007de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap art. 15, alin 1,2,3,4,5)

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 2016 ultima actualizare : Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015, art. 60 ) scutire de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili 1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de la plata impozitului pentru venituri realizate din:

a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);
c) pensii;
d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
-persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat beneficiază de scutiri de la plata impozitului din activităţi independente, salarii, pensii şi unele activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.
-art. 46: veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Sunt considerate venituri comerciale veniturile din activităţi de producţie,comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.

Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de dreptul la scutire, contribuabilii au obligaţia de a depune la organul fiscal competent documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Plăţile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile.

Regula se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

Articol preluat de pe Observatorul.ro


SĂ LUPTĂM PENTRU DREPTURILE NOASTRE

24 ianuarie 2016

Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat Parlamentului României PROIECTUL de iniţiativă legislativă nr. 308/20.01.2016 pentru creșterea prestației sociale a persoanelor cu dizabilități.

Semnătura fiecărei persoane cu dizabilități, a familiei, a vecinilor, a cunoscuților acesteia, reprezintă modul de protest față de umilințele la care persoanele cu dizabilități asistă neputinciose în fața creșterilor salariale anunțate pentru diverse categorii sociale.

Cum puteți contribui la susținerea acestui proiect?

1. Descărcați tabelul de AICI (dacă nu se descarcă, mergeți pe site-ul de la final)
2. Imprimați prima pagină.
3. După completarea întregului tabel, completați și semnați declarația de la finalul acestuia.
4. Expediați tabelul prin poștă la adresa:
CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII din România
București, România, Strada Cauzași, nr. 26, Sector: 3. Cod poștal: 030802.

Articol preluat de pe observatorul.ro


UN DREPT ASTEPTAT DE MULT

18 iulie 2015

Persoanele cu handicap grav sau accentuat care detin masini nu vor plati impozitul auto, indiferent daca autoturismele sunt sau nu adaptate handicapului proprietarului, potrivit unui act normativ publicat luni in Monitorul Oficial. Anterior acestei reglementari, persoanele cu handicap erau obligate sa isi modifice autoturismele pentru a beneficia de aceasta scutire.
Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 13 iulie 2015 si va intra in vigoare de joi, 16 iulie, la trei zile de la aparitie.
Actul normativ stabileste unele modificari pentru toate persoanele cu handicap care poseda autoturisme sau motociclete.
Concret, conform noilor prevederi, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor pe care le detin, fara a mai fi nevoite sa le modifice in functie de handicapul de care sufera.
Pana acum, acestea erau obligate prin lege sa adapteze masinile sau motocicletele handicapului locomotor pe care il au, pentru a nu plati impozitul auto.
De asemenea documentul citat introduce un nou alineat in lege, prin care stabileste ca persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale (rovinieta) pentru un singur autoturism detinut. Reglementarea se aplica si insotitorilor persoanelor cu handicap sau asistentilor personali ai acestora, dupa caz.
Vechea legislatie nu impunea nicio limitare in acest sens, astfel incat persoanele cu handicap aveau dreptul sa conduca pe drumurile nationale din Romania, fara plata rovinietei, una sau mai multe masini.

Articol preluat de pe avocatnet.ro


DREPTUL LA DISPOZITIVE MEDICALE

10 decembrie 2014

Reglementarile privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Persoanele asigurate beneficiaza de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza numai ca o consecinta a actului medical raportat de medicul de specialitate care a facut recomandarea si validat de catre casa de asigurari de sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de casa de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale.

Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului.

Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de un furnizor autorizat si evaluat care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta. Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii / etalonarii anuale a audiometrelor utilizate.

Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala – implant cu lentile intraoculare – trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat, aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

In cazul protezarii membrului inferior, dupa o interventie chirurgicala, un asigurat poate beneficia inaintea protezarii definitive, de o proteza provizorie. In aceasta situatie medicul care face recomandarea va mentiona pe prescriptia medicala modul de protezare si tipul protezei definitive. In situatii speciale, pentru acelasi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o alta protezare care sa cuprinda atat proteza provizorie cat si proteza definitiva sau direct proteza definitiva.

Pentru dispozitivele de protezare stomii, in cazul pacientilor cu stome permanente, medicul va mentiona pe prescriptia medicala „stoma permanenta”.

Pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinenta urinara, recomandarea se poate face si de catre medicul de familie pe lista caruia se afla inscris asiguratul, aflat in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate unde este in evidenta si asiguratul, in baza scrisorii medicale/bilet de iesire din spital transmisa de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu in acest caz si numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicala/ biletul de iesire din spital, se afla in relatie contractuala si numarul contractului incheiat de catre acesta sau reprezentantul legal; biletul de iesire din spital va contine obligatoriu si explicit toate elementele prevazute in modelul de scrisoare medicala.

In prescriptia medicala se va mentiona obligatoriu ca deficienta organica sau functionala nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de munca ori sportiv.
Lista dispozitivelor medicale si a preturilor de referinta poate fi consultata aici: click.

Cum beneficiez de aceste servicii?

Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), sau o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de:

documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat,

actul de identitate (in copie), codul numeric personal – CNP,

prescriptia medicala pentru dispozitivul medical

declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.

Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Prescriptiile medicale sunt  valabile  30 de zile de la data emiterii. Daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen, isi pierd valabilitatea.

Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate si care reprezinta interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, angajat, asociat, administrator).

In situatia pacientilor cu stome permanente pentru obtinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescriptia medicala pe care este completata mentiunea „stoma permanenta” se depune impreuna cu prima cerere la casa de asigurari de sanatate o singura data intr-un an calendaristic.

Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.

In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate de catre beneficiar, apartinator sau imputernicit legal in acest sens sau se expediaza prin posta in maximum 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere.

In situatia in care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat, se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, casa de asigurari de sanatate fiind obligata sa transmita asiguratului prin adresa scrisa, expediata prin posta, decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescriptiei medicale, daca este cazul.

Criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate si de nivelul de urgenta stabilite de serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consiliului de administratie si se aproba prin decizie de catre presedintele-director general.

Criteriile de prioritate pote fi consultate aici: click.

Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurari de sanatate prin posta, si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.

Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de catre casa de asigurari de sanatate, cu urmatoarele exceptii:

Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, care nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este insotita de o anexa cu 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala.

In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada nedeterminata sau determinata – prin inchiriere iar aparatele pentru administrare continua cu oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivelor medicale. Perioada de inchiriere nu poate depasi data la care inceteaza valabilitatea contractelor de furnizare de dispozitive medicale incheiate intre casa de asigurari de sanatate si furnizori. La incheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale ce se acorda pentru o perioada determinata, furnizorii prezinta lista cuprinzand tipurile de dispozitive si numarul acestora pe fiecare tip

In cazul protezelor pentru membrul inferior, casele de asigurari de sanatate, pentru un singur dispozitiv medical, emit decizii distincte pentru acelasi tip de proteza pentru ambele etape de protezare (proteza provizorie si proteza definitiva). Decizia pentru proteza definitiva, se emite, la solicitarea asiguratului, dupa minimum 3 luni de la data la care acesta a beneficiat de proteza provizorie.

In cazul dispozitivului efectuat la comanda, furnizorul de dispozitive medicale instiinteaza casa de asigurari de sanatate despre primirea deciziilor de aprobare a acestor dispozitive medicale, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii acestora.

Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, in cazul dispozitivelor la comanda (inclusiv pentru protezele auditive), sau, in cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comanda, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de catre asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.

Pentru pacientii cu stome permanente care in cursul anului calendaristic, dupa expirarea termenului de valabilitate a unei decizii, doresc sa se adreseze altui furnizor de dispozitive pentru protezare stomii decat cel la care au depus prescriptia medicala cu mentiunea „stoma permanenta”, este necesara obtinerea unei alte prescriptii medicale cu mentiunea „stoma permanenta” care sa insoteasca decizia emisa de casa de asigurari de sanatate.

In cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenta urinara, fotolii rulante si aparate pentru administrare continua cu oxigen, decizia va fi insotita de talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.

Termenul de inlocuire incepe sa curga din momentul in care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical.

Decontarea in cazul protezarilor pentru membrul superior si/sau inferior se face dupa depunerea de catre asigurat, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validata (confirmata) de medicul de specialitate. In cazul in care asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.

Decontarea, in cazul protezelor auditive, se face dupa depunerea de catre asigurat, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de validare intocmit de catre un medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonala si vocala in camp liber etc.), efectuate inainte si dupa protezare. In cazul in care asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezinta la casa de asigurari de sanatate cu acest document in termen de 15 zile lucratoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurari de sanatate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectiva.

Certificatul de garantie predat de catre furnizor asiguratului trebuie sa precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical (numele producatorului, numele reprezentantului autorizat al producatorului sau numele distribuitorului, dupa caz; tipul; numarul lotului precedat de cuvantul „lot” sau nr. de serie, dupa caz); data fabricatiei si, dupa caz, data expirarii; termenul de garantie.

In cadrul termenului de garantie asiguratii pot sesiza furnizorul in legatura cu eventualele deficiente ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului. In acest caz repararea sau inlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzator va fi asigurata si suportata de catre furnizor.

Cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate.

Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mari decat pretul de referinta al acestui dispozitiv medical, casa de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul cel mai mic de vanzare cu amanuntul. In situatia in care pentru un dispozitiv medical, preturile de vanzare cu amanuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mici sau mai mari decat pretul de referinta, casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decat pretul de referinta respectiv pretul de referinta, daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta.

Casele de asigurari de sanatate deconteaza integral suma de inchiriere a dispozitivului medical, daca aceasta este mai mica decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Daca suma de inchiriere a dispozitivului medical este mai mare decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului, care elibereaza chitanta si bon fiscal sau, la cererea asiguratului, si factura.

Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fond in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical sumele de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mari decat suma de inchiriere a acestui dispozitiv medical, stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casa de asigurari de sanatate deconteaza, suma de inchiriere cea mai mica. In situatia in care pentru un dispozitiv medical sumele de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mici sau mai mari decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate casele de asigurari de sanatate deconteaza integral suma de inchiriere a dispozitivului medical, daca aceasta este mai mica decat suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectiv suma de inchiriere stabilita conform metodologiei aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, daca suma de inchiriere a dispozitivului medical este mai mare.

Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale

sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata, de comercializare si de punere in functiune a dispozitivelor medicale;

sa livreze dispozitivul medical in conformitate cu recomandarea medicului si sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale in vigoare, in cazul dispozitivelor medicale care necesita service;

sa livreze dispozitivele medicale si sa desfasoare activitati de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de evaluare;

sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;

sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat in nota de comanda, astfel incat datele avute in vedere de catre medicul specialist la emiterea recomandarii medicale sa nu sufere modificari, in conditiile in care asiguratul respecta programarea pentru proba si predarea dispozitivului medical la comanda;

sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu;

sa intocmeasca evidente distincte pentru dispozitivele medicale acordate si decontate din bugetul Fondului pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurari sociale de sanatate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz,  precum si din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de dispozitive medicale acordate pe teritoriul Romaniei, si au obligatia sa raporteze lunar caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale documentele justificative care atesta dispozitivele medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane;

sa intocmeasca evidente distincte  pentru dispozitivele medicale acordate si decontate din bugetul Fondului pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European si din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei, si au obligatia sa transmita lunar caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala documentele justificative care atesta cheltuielile efectiv realizate, precum si documentele care au deschis dreptul la dispozitive medicale.

Articol preluat de pe site-ul CASEI ASIGURARILOR DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI


AM SCAPAT DE COMISII

22 aprilie 2014

Au scăpat de umilire. Persoanele cu handicap permanent nu vor mai fi evaluate periodic
handicap

Camera Deputaţilor a adoptat marţi un proiect de lege care prevede ca persoanele cu handicap ireversibil să fie excluse de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 336 voturi pentru şi o abţinere.
Toate grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor au declarat luni în cadrul dezbaterilor că susţin proiectul de lege iniţiat de deputatului PSD Mircea Drăghici.

Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 59 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi /sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap să fie excluse de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege, reglementându-se situaţiile în care aceste persoane se prezintă pentru reevaluare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 18 februarie. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Articol preluat de AICI


PUTETI DARUI FARA SA BAGATI MANA IIN BUZUNAR

14 martie 2014

De cativa ani statul roman ofera posibilitatea fiecarui roman care a realizat venituri impozabile in anul precedent sa doneze 2% unei organizatie non profit.

2%-2014_afis

Fundatia Motivation este cea mai mare organizatie din Romania care militeaza pentru o viata mai buna a persoanelor cu probleme locomotorii.

Formular_200_Profesii Libere

De aceea cand va ganditi unde sa donati cei 2%, indreptativa catre Motivation.

Formular_230_Angajati


Adela Pârvu - Interior design blogger

O viaţă avem? Colorată să fie!

Alăptează!

Resurse pentru suport in alaptare

WELCOME TO ROMANIA !

With this Blog we want to get you out there and explore this wonderful place called ROMANIA !

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Adolescentzi

un blog pentru fiecare dintre voi

Blogul Asociatiei IHTIS Romania

Promovam interesele tinerilor cu dizabilitati fizice